Search results

 1. Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku / Václav Bůžek , Pavel Král (edd.) / Václav Bůžek , Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999 . 684 s . ISBN 80-7040-331-4 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku

  book

 2. Člověk českého raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . Praha : Argo, 2007 . 486 stran . ISBN 978-80-7203-694-3 (vázáno) : .   [5, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0120
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Člověk českého raného novověku

  book

 3. Jan Zrinský ze Serynu : životní příběh synovce posledních Rožmberků / Václav Bůžek, Ondřej Jakubec, Pavel Král . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009 . 271 s . ISBN 978-80-7106-511-1 (váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Jan Zrinský ze Serynu

  book

 4. Mezi životem a smrtí : testament české šlechty v letech 1550 až 1650 / Pavel Král . České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2002 . 665 s . ISBN 80-7040-463-9 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Mezi životem a smrtí

  book

 5. Paměť urozenosti / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) ; [texty Zdeněk Bezecný ... et al.] . Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007 . 233 s, xxxii s obr příl . ISBN 978-80-7106-928-7 (váz.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Paměť urozenosti

  book

 6. Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000 . 610 s . ISBN 80-7040-384-5 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku

  book

 7. Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Pavel Král . České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2004 . 319 s . ISBN 80-7040-697-6 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku

  book

 8. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740) / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006 . 625 s . ISBN 80-7040-882-0 (váz.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740)

  book

 9. Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) Opera historica . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003 . 497 s . ISBN 80-7040-627-5 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740)

  book