Search results

 1. Plavání jako sportovně rekreační aktivita v cestovním ruchu [elektronický zdroj] = Swimming as a sports leisure activity in tourism / Jiří Petera .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 68-74 .
  article

  article

 2. Pojetí praxí na KRCR FIM Univerzity Hradec Králové / Jan Hejnic, Jiří Petera, Jaroslav Mottl .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 342-344 .
  article

  article

 3. Pojetí výuky plavání na KRCR FIM UHK / Jiří Petera .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 318-323 .
  article

  article

 4. Práce průvodce v současných podmínkách rozvoje cestovního ruchu / Jiří Štýrský, Jiří Petera . Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 260 s . ISBN 978-80-7435-535-6 (brož.) .   [200, currently available 189, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK018990
  Prezenčně2000
  Práce průvodce v současných podmínkách rozvoje cestovního ruchu

  book

 5. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK ; Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu : konané při příležitosti regionální prezentace rekreologie a cestovního ruchu Infotour 2008 na téma Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu : Hradec Králové 14. března 2008 / [editor Jiří Petera] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 102 s . ISBN 978-80-7041-430-9 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK

  book

 6. Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK : konané při příležitosti regionální prezentace rekreologie a cestovního ruchu Infotour 2009 na téma: Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu : Hradec Králové 13. března 2009 / editor Jiří Petera [elektronický zdroj] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM) . ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Sborník referátů z III. konference "Lidé v pohybu" na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [elektronický zdroj] : Hradec Králové 19. března 2010 . Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-046-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Sborník referátů z III. konference "Lidé v pohybu" na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu

  book