Search results

 1. Člověk a příroda. Jak využívat integrované učební texty ve výuce / Ladislav Podroužek . Plzeň : Fraus, 2005 . 16 s . ISBN 80-7238-456-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Člověk a příroda

  book

 2. Didaktika přírodovědy : (vyučování přírodovědě na integrovaném pozadí vybraných ekosystémů) / L. Podroužek, J. Jůza . Plzeň : Západočeská univerzita, 2000 . 131 s . ISBN 80-7082-636-3 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu : sborník anotací z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 16.-18.9.2015 v Plzni / Dagmar Šafránková, Ladislav Podroužek (eds.)  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015 . 134 stran . ISBN 978-80-261-0521-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu

  book

 4. Pedagogická praxe v primární škole : [metodické pokyny / editor Ladislav Podroužek ; autoři Gabriela Baladová ... et al.] . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007 . 163 s . ISBN 978-80-7043-591-5 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Pracovní sešit k učebnici Poznáváme přírodu a místo, kde žijeme : prvouka pro 1.-3. ročník základní školy 3 / Jarmila Malá, Ladislav Podroužek . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997 . 48 s . ISBN 80-04-26676-2 .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy : člověk a jeho svět / [zpracovali Milana Čechurová, Ladislav Podroužek ; ilustrace Antonín Šplíchal] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2010 . 54 s . ISBN 978-80-7235-459-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy

  book

 7. Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy : člověk a jeho svět : pracovní listy / [zpracovali Milana Čechurová, Ladislav Podroužek ; ilustrace Antonín Šplíchal] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2010 . 71 s . ISBN 978-80-7235-460-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prvouka 1 pro 1. ročník základní školy

  book

 8. Prvouka a přírodověda s didaktikou / Lad. Podroužek. III, Nauka o člověku . Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997 . 75 s . ISBN 80-7082-331-3 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Prvouka a přírodověda s didaktikou / Ladislav Podroužek. IV, Neživá příroda . Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997 . 105 s, příl . ISBN 80-7082-386-0 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prvouka a přírodověda s didaktikou

  book

 10. Prvouka pro 1. ročník základní školy : člověk a jeho svět : pracovní učebnice. 1. díl / [zpracovali Milana Čechurová, Ladislav Podroužek ; ilustrace Antonín Šplíchal] . Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2010 . 59 s . ISBN 978-80-7235-457-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prvouka pro 1. ročník základní školy

  book