Search results

 1. Dimenzie muzikoterapie / Jitka Pejřimovská, Jaroslava G. Zeleiová . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011 . 221 s . ISBN 978-80-8082-331-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Dimenzie muzikoterapie

  book

 2. Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike - expresívno-terapeutické prístupy [elektronický zdroj] / Jaroslava G. Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8082-491-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby [elektronický zdroj] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8084-441-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Muzikoterapia - dialóg s chvením : východiská, koncepty, princípy a praktická aplikácia / Jaroslava Zeleiová . Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2002 . 309 s, [11] s obr příl . ISBN 80-968279-6-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Muzikoterapia - dialóg s chvením

  book

 5. Muzikoterapie : východiska, koncepty, principy a praxe / Jaroslava Zeleiová ; [ze slovenského originálu ... přeložily Blanka a Tereza Sýkorovy] . Praha : Portál, 2007 . 254 s . ISBN 978-80-7367-237-9 (brož.) : .   [16, currently available 13, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01320
  Prezenčně1000
  Muzikoterapie

  book

 6. Psychodynamické aspekty muzikoterapie : hudobnopedagogické a hudobnoterapeutické súvislosti / Jaroslava G. Zeleiová . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012 . 229 s . ISBN 978-80-8082-492-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Psychodynamické aspekty muzikoterapie

  book