Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

článek

Vybrané kultúrno-spoločenské aspekty prekladu audiovizuálnych textov na Slovensku v európskom kontexte

Želonka, Ján
článek