Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

článek

Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement)

Sztejnberg, Aleksander
článek