Počet záznamů: 1  

Postoje studentů sociální práce ke spiritualitě a náboženství

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Kaňák, Jan (autor)
  Údaje o názvuPostoje studentů sociální práce ke spiritualitě a náboženství : výstupy z pilotní studie = Social work students' attitudes toward spirituality and religion : outcomes from pilot study / Jan Kaňák
  Souběž.n.Social work students' attitudes toward spirituality and religion : outcomes from pilot study
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 68-73
  Předmět.hesla sociální práce - studium a výuka
  spiritualita
  náboženství
  práce s klienty
  vysokoškolští studenti - názory a postoje
  výzkum - Česko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceSpiritualitu jedince je možné chápat jako jeden z opěrných bodů, okolo kterého mohou být v postmoderní době vytvářeny identity. Stejně tak jí můžeme vnímat jako podporu či potíž při naplňování reflexivního životního zvládání. Jednou z cest, jak podpořit citlivost na spirituální témata v sociální práci, je podporovat spirituálně senzitivní vzdělávání u studentů. Předkládaný text se zaměřuje na postoje studentů a studentek ke spiritualitě a náboženství v sociální práci. V příspěvku jsou prezentována data z pilotní studie plánovaného výzkumu na dané téma. Data byla sbírána pomocí dotazníku od Canda a Furman (se souhlasem autorů) s přidáním položek Spiritual competence scale (Hodge). Data od 54 respondentů naznačují, že je postojově přijatelnější oslovovat u rozdílných cílových skupin spíše spirituální, než náboženská témata. Jako adekvátní intervence se jeví spolupráce s kněžími, pomáhat klientům orientovat se v pomoci a ohrožení od náboženských skupin, či pomáhat klientům orientovat se v náboženských a spirituálních tématech. Jako neadekvátní respondenti hodnotí dotýkání se klientů, či společná účast na náboženských či spirituálních úkonech klientů. Základně je také hodnocen vliv vlastní spirituality na postoje k tomuto tématu. S ohledem na to, že se nejedná o reprezentativní vzorek, jsou výstupy předkládány jako možný vhled do tématu.
  In the postmodern era, the spirituality of the individual can be seen as one of the strong points around which one can develop her or his identity. Likewise, it can be seen as support or difficulty in implementing reflexive environmental management. One of possible ways how to support spiritually sensitive social work is create curriculum related to spirituality and religion in social work education. The text is focused on the attitudes of students towards religion and spirituality in social work area. The paper presents data from a pilot study of the planned research on the topic. Data were collected by questionnaire created by Canda and Furman (with permission of the authors) with the addition of Spiritual Competence Scale (Hodge). Data from 54 respondents indicate that spiritually realated topics are more acceptable than religious ones in context of workers - clients interactions. As appropriate interventions appear to be cooperation with priests, helping clients navigate the assistance and threats from religious groups, or help clients navigate the religious and spiritual topics. As inadequate respondents evaluate touching clients or joint participation in religious or spiritual acts of clients. In short, I also evaluated the effect of personal spirituality on their attitudes to this topic. According to non-representativnes of sample, outputs are presented only as an insight into the topic.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLhttp://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.