Počet záznamů: 1  

Príprava sociálnych pracovníkov na prácu v multikultúrnom prostredí

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Žáková, Martina (autor)
  Údaje o názvuPríprava sociálnych pracovníkov na prácu v multikultúrnom prostredí = Preparation of social workers for work in multicultural environment / Martina Žáková
  Fyz.popis4 tabulky
  Souběž.n.Preparation of social workers for work in multicultural environment
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 66-72
  Předmět.hesla sociální práce
  interkulturní práce
  sociální pracovníci
  odborné vzdělávání
  pregraduální příprava
  imigranti - Slovensko
  integrace imigrantů - Slovensko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceSúčasná situácia v Európe sa vyznačuje enormným nárastom prílivu imigrantov. V médiách sú títo imigranti väčšinou negatívne prezentovaní. Často sa v spojitosti s nimi hovorí o možnosti nárastu teroristických útokov na území Európy, nakoľko sa obávame, že medzi týmito imigrantmi sa nachádzajú aj teroristi. Na takto vyhrotenú situáciu by mali reagovať aj sociálni pracovníci, jednak tí, ktorí s imigrantmi pracujú, ale aj ostatní, keďže našou úlohou je aj byť zástancom ľudských práv a právo vyhľadať a požiadať v inej krajine o ochranu / azyl je základným ľudským právom (Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 14). Cieľom tohto príspevku je navrhnúť témy na optimálnu prípravu sociálnych pracovníkov v multikultúrnom prostredí. Uvádzame v ňom okruhy tém, ktoré by mali tvoriť jadro prípravy. Vychádzame zo štandardov, ktoré sú výsledkom z regionálneho pracovného stretnutia zameraného na vzdelávanie sociálnych pracovníkov o utečencoch Competence Development Network Process, ktorý sa konal v Bratislave v roku 2003 a neskôr v roku 2005. Tieto témy sme doplnili o skúsenosti z praxe samotných sociálnych pracovníkov pracujúcich s touto klientelou.
  The current situation in Europe is characterized by an enormous increase in the influx of immigrants. The media mainly negatively present these immigrants. Often in conjunction with them talking about the possibility of an increase in terrorist attacks on the territory of Europe, because we fear that there are also terrorists among these immigrants. Social workers should react on this situation, those who work with immigrants, but also others, because our job is also to be an advocate of human rights and the right to seek and apply in another country for protection/asylum is a fundamental human right (Universal Declaration of Human Rights, Article 14). The aim of this paper is to suggest areas for optimal training of social workers in a multicultural environment. We shall indicate the range of topics which form the core preparation. We follow the standards that are the result of 5 regional workshop aimed at training social workers on Refugees Competence Development Network Process, held in Bratislava in 2003, further in the year 2005. These topics are supplemented by experience of workers working with this clientele.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1