Počet záznamů: 1  

Vybrané cieľové skupiny sociálneho a psychologického poradenstva v práci s rodinou

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Holíková, Barbora (autor)
  Údaje o názvuVybrané cieľové skupiny sociálneho a psychologického poradenstva v práci s rodinou = The chosen targetgroups of social and psychological quidance by working with family / Barbora Holíková
  Správný názevThe chosen target groups of social and psychological guidance by working with family
  PoznámkyChyba v názvu článku
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 144-150
  Předmět.hesla sociální práce s rodinou
  sociální práce s jednotlivcem
  rodinné poradenství
  sociální poradenství
  psychologické poradenství
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotacePrezentovaný príspevok poukazuje na sociálne a psychologické poradenstvo ako nevyhnutnú službu poskytovanú ľuďom a rodinám v tejto neistej dobe. Sociálni a psychologickí poradcovia sa v praxi stretávajú s rovnakou, ale aj odlišnou cieľovou skupinou klientov. Odlišný obsah činnosti a zameranie jednotlivých poradenstiev umožňuje klientovi získať odborné rady a pomoc na interdisciplinárnej úrovni. Cieľom prezentovaného príspevku je poukázať na odlišnosti, ako aj spoločné znaky sociálnych a psychologických poradcov v práci s jednotlivými cieľovými skupinami rodinného, sociálneho a psychologického poradenstva. Príspevok sa venuje poradenstvu pre partnerov a manželov, poradenstvu pri náhradnej rodinnej starostlivosti a pre osoby zanedbávané, týrané a zneužívané. Našou snahou je jasne definovať prácu vo vybraných poradenstvách a tým sprehľadniť služby, ktoré sú dostupné pre ľudí nachádzajúci sa v sociálne náročnej situácii, ktorá prináša často psychickú záťaž. Prínos príspevku vidíme ako v praktickej, tak aj teoretickej oblasti rodinného poradenstva.
  The presented contribution points to the social and psychological counseling as an essential service provided to people and family in this uncertain time. Social and psychological counselors in practice faced with the same, but also different target group clients. Different in content and focus of the activities of single counseling allows the client to get expert advice and assistance on an interdisciplinary level. The aim of the present contribution is to point out the differences and the common features of social and psychological counselors work with different target groups family, social and psychological counseling. The contribution dedicated to counseling for partners and spouses, guidance in fostercare and for those neglected, abused. Our aim is clearly to define work in selected counseling and thereby clarify the services that are available for people located in a socially difficult situation that often produces psychological stress. Benefit of contribution we see in practical and theoretical areas of family counseling.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1