Počet záznamů: 1  

Reflexia súčasných trendov dlhodobej starostlivosti o staršie osoby

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Kvašňáková, Lenka (autor)
  Údaje o názvuReflexia súčasných trendov dlhodobej starostlivosti o staršie osoby = Reflection of current trends in providing long-term care for older people / Lenka Kvašňáková
  Fyz.popis1 schéma, 1 tabulka
  Souběž.n.Reflection of current trends in providing long-term care for older people
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 182-190
  Předmět.hesla senioři
  aktivní stárnutí
  sociální integrace
  péče o seniory
  zdravotně-sociální péče
  komunitní práce
  sociální práce
  deinstitucionalizace
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceAutorka v príspevku reflektuje súčasné trendy v dlhodobej starostlivosti o staršie osoby na Slovensku so zameraním na poskytovanie sociálnych služieb starším osobám. Identifikuje riziká, na jednej strane, s ktorými sa starší ľudia odkázaní na pomoc stretávajú a na strane druhej, s ktorými sa sociálni pracovníci a pracovníčky musia vysporiadať. Zároveň odpovedá na otázku plánovania starostlivosti a podpory pre staršie osoby odkázané na pomoc inej osoby s cieľom podporiť ich autonómiu, aby získali väčšiu kontrolu nad spôsobom uspokojovania svojich potrieb a prianí a zároveň boli aktívnymi občanmi v tejto neistej dobe. V závere autorka akcentuje prístup plánovania zameraného na človeka (person-centered planning approach).
  The author reflects the current trends in long-term care in Slovakia focusing on the provision of social services for the older people. Identify the risks, on the one hand, that older people dependence on help meet and on the other, with which social workers must deal with. Also, the author answers the question of planning care and support for older people dependent on the others in order to support their autonomy, to gain greater control over the means of satisfying their needs and desires as well as be active citizens in this uncertain times. Furthermore, the author emphasizes person-centered planning approach.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1