Počet záznamů: 1  

Kvalita života seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Pavlicová, Ivana (autor)
  Údaje o názvuKvalita života seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb = The quality of life of seniors in residential social service facilities / Ivana Pavlicová
  Fyz.popis2 tabulky
  Souběž.n.Quality of life of seniors in residential social service facilities
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 191-199
  Předmět.hesla stárnutí obyvatelstva - Slovensko
  senioři - Slovensko
  kvalita života - Slovensko
  zdravotně-sociální služby - Slovensko
  zařízení sociální péče - Slovensko
  výzkum - Slovensko - 2015
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceCieľom príspevku je preskúmať a zhodnotiť kvalitu života seniorov vo vybraných pobytových zariadeniach sociálnych služieb. V teoretickom prehľade poznatkov k danej téme príspevok pojednáva o problematike starnutia a staroby, v súvislosti s kvalitou života seniorov a prináša tiež informácie o demografickej charakteristike v podmienkach Slovenskej republiky. V empirickej časti príspevku sú prostredníctvom dotazníkov WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD spracované jednotlivé indikátory kvality života seniorov v pobytových formách zariadení sociálnych služieb. Téma príspevku je momentálne veľmi aktuálna, nakoľko je v súčasnej dobe možné pozorovať, že priemerný vek obyvateľstva stále rastie. Príspevok môže slúžiť ako pomôcka pri tvorbe individuálnych plánov pre klientov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.
  The aim of the article is to explore and to review the quality of life of seniors in selected residential facilities of social servises. In the theoretical overview of findings to the topic, the article deals with the issue of aging and old age, in regard with quality of life of seniors and also brings informations about demographic characteristics in conditions of Slovak Republic. In the empirical part of the article, through questionnaires WHQOL-BREF and WHOQOL-OLD, various indicators of quality of life of seniors in residential forms of facilities of social service are processed. The topic of the article is currently very actual, because in this time is possible to see, that the average age of the population is still increasing. The article can help by creation of individual plans for clients in a residential facilities of social services.
  Konspekt316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1