Počet záznamů: 1  

Reflexia procesu aktualizácie štandardov terénnej sociálnej práce

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Pružinská, Jana (autor)
  Údaje o názvuReflexia procesu aktualizácie štandardov terénnej sociálnej práce = Reflection on the process of updating the standards of field social work / Jana Pružinská, Elena Ondrušková
  Dal.odpovědnost Ondrušková, Elena (autor)
  Fyz.popis2 tabulky
  Souběž.n.Reflection on the process of updating the standards of field social work
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 260-267
  Předmět.hesla sociální práce - teorie a praxe
  sociální práce - Slovensko
  terénní sociální práce - Slovensko
  sociálně ohrožené skupiny - Slovensko
  sociálně vyloučené lokality - Slovensko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceV príspevku sú reflektované vlastné skúsenosti s procesom tvorby (aktualizácie) štandardov terénnej sociálnej práce zamerané na prácu v sociálne vylúčených komunitách. Vzhľadom na zložitosti výkonu terénnej sociálnej práce v týchto podmienkach a často kontroverzné spoločenské a odborné diskusie, ktoré majú vplyv na kontexty jej výkonu, sme považovali za dôležité uplatniť pri ich tvorbe participatívny a induktívny prístup. Do procesu sme zapojili relevantných odborníkov z rôznych úrovní a oblastí pôsobenia v sociálnej práci, ale aj ďalších relevantných aktérov (zástupcov MNO venujúcich sa obhajobe občianskych práv, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy) ako i samotných terénnych sociálnych pracovníkov/-čky a organizačných pracovníkov/-čky projektu TSP v obciach. V procese tvorby sme vychádzali aj z "dobrých" praxí sociálnej práce v podobných sociokultúrnych podmienkach. V príspevku sa zameriame na predstavenie procesu a pokúsime sa vyhodnotiť postupy (facilitované diskusie, rozhovory, analýzy odborných textov, hodnotenie spätných väzieb) využívané v procese tvorby štandardov z hľadiska naplnenia kritéria participácie, ale najmä z hľadiska dosiahnutia kvality štandardov pre výkon terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčených komunitách.
  In the article we reflect experiences with the process updating /developing/ the standards of social work in the field aimed to socially excluded communities. Given the complexity of field social work in these conditions and often controversial social and professional discussions that affect the context of its performance, we applied participatory and inductive approach. In the process we engaged relevant experts from different levels and areas of social work, as well as other relevant actors (representatives of NGOs that worked on the advocacy of civil rights, representatives of state and local governments) and both social workers and organizational and project staff. The process of the standards developing was also based on best social work practice in similar socio-cultural conditions. In this article we will focus on process of standards developing and also will evaluate procedures (facilitated discussions, interviews, analyses of specialized texts, evaluation of feed backs) used in the process of standards developing in terms of fulfilling the criteria of participation as well as in tenns of achievement quality standards for field social work in social excluded communities.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1