Počet záznamů: 1  

Legislatíva - pomoc alebo prekážka v kontexte sociálnej práce v slovenských pomeroch

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Kmetóny Gazdová, Veronika (autor)
  Údaje o názvuLegislatíva - pomoc alebo prekážka v kontexte sociálnej práce v slovenských pomeroch = The legislative - help or difficulty in the context of social work in Slovak environment / Veronika Kmetóny Gazdová
  Fyz.popis2 mapy
  Souběž.n.Legislative - help or difficulty in the context of social work in Slovak environment
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 421-426
  Předmět.hesla sociální politika - Slovensko
  sociální politika - právní aspekty
  sociální právo - Slovensko
  sociální práce - Slovensko
  sociální služby - Slovensko
  místní správa - Slovensko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceLegislatívny rámec je jedným z najvýznamnejších pilierov sociálnej oblasti, je jej neoddeliteľným stabilizujúcim článkom. Súčasná podoba právnych noriem dnes už dosiahla taký stupeň vývoja, že vytvorili podmienky z pohľadu sociálnej politiky či teórie sociálnej práce a jej praxe, aké by sme v historických medzníkoch doteraz márne hľadali. Napriek tomu však stále existujú medzery či legislatívne nedostatky, ktoré sa ukazujú ako problematické pri napĺňaní našich základných či nadstavbových cieľov. V kontexte sociálnej politiky majú totiž niektoré zákony a legislatívne opatrenia niekedy negatívny dopad, na konci ktorého stojí v konečnom dôsledku občan - klient. Príspevok by mal preto poskytnúť návrhy na systémové poskytovanie a financovanie sociálnych služieb tejto neistej doby, návrhy legislatívnych zmien a opatrení v kontexte sociálnej politiky najmä s dopadom na samosprávy.
  The legislative framework is one of the most important pillars of the social policy, it is also an integral and stabilizing framework. The current form of legislative standards now reached such a stage of development, where the conditions were created in terms of social policy and social work theory and its practice, witch cannot be found within historical landmark. Nevertheless, there are still gaps or legislative absence that are proving to be problematic in achieving our fundamental or superstructure goals. In the context of social policy does have certain laws and legislative action sometimes negative impact on the end of which is ultimately the citizen - client. This article should offer suggestions for system provision and financing of social services in this uncertain times, proposals for legislative changes and measures in the context of social policy, in particular the impact on self-government, witch is for a citizen the «closest».
  Konspekt36 - Zajištění duševních a materiálních potřeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1