Počet záznamů: 1  

Legislatívna neistota intervencií a aktivít s asistenciou psov v sociálnej práci - bariéra vs. výzva

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Šoltésová, Denisa (autor)
  Údaje o názvuLegislatívna neistota intervencií a aktivít s asistenciou psov v sociálnej práci - bariéra vs. výzva = Legislative uncertainty of canine assisted interventions and activities in social work - barrier vs. challenge / Denisa Šoltésová
  Souběž.n.Legislative uncertainty of canine assisted interventions and activities in social work - barrier vs. challenge
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 438-445
  Předmět.hesla sociální práce - Slovensko
  sociální terapie - Slovensko
  canisterapie - Slovensko
  canisterapie - Česko
  canisterapie - právní aspekty
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceV rizikovej spoločnosti, najmä na úrovni rizík konania jednotlivcov, sa intervencie a aktivity s asistenciou psov (IAAP) v súčasnosti na Slovensku realizujú najmä na báze dôvery. Aj napriek tomu, že sa tieto činnosti v praxi rozširujú, ich výkon nie je viazaný na žiadnu pevnú normatívnu základňu a systém sankcií. Vykonávané sú tak často v priestore neistoty pociťovanej hlavne v dôsledku nejasne vymedzených inštitúcií a noriem či "vyviazania" ako jednej z úrovní individualizácie, ako ju definoval Beck. V predchádzajúcich príspevkoch autorka ponúkla stručný popis vybraných charakteristík IAAP v slovenských podmienkach, vymedzila niektoré z faktorov ovplyvňujúcich tento stav (napr. nejednotnú terminológiu, minimálne možnosti vzdelávania, absenciu jednotných štandardov vzdelávania i praxe a ďalšie) a identifikovala viaceré stimuly prispievajúce k ich profesionalizácii v sociálnej práci. Cieľom aktuálneho príspevku je reflektovať súvislosti existujúceho právneho prostredia na praktický výkon týchto činností v sociálnej práci, vzhľadom k tomu, že vývin v predmetnej oblasti nie je priamo úmerný k legislatívnemu ukotveniu.
  In the risky society, especially on the level of risks of individual acting, canine assisted interventions and activities (CAIA) are currently implemented mainly on the base of trust in Slovakia. Despite the fact that these activities are expanding in practice, their performance is not linked to any solid normative base and a system of sanctions. They are often performed in the space of uncertainty perceived mainly as a result of vaguely defined institutions and norms or "untying" as one of the levels of individualization, as it is defined by Beck. In previous contributions author offers a brief description of selected characteristics of CAIA in the Slovak conditions, she defined some of the factors affecting this state (eg. inconsistent terminology, minimum educational opportunities, lack of uniform standards of education and practice, and more) and identified a number of incentives that contribute to their professionalisation in social work. The aim of the current paper is to reflect the existing legal environment for the practical implementation of these activities in social work, due to the fact that development in this area is not directly proportional to the legislative anchoring.
  Konspekt364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.