Počet záznamů: 1  

Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Zezulková, Eva, 1958- (autor)
  Údaje o názvuHeterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja
  Dal.odpovědnost Kaleja, Martin, 1981- (autor)
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 15-24
  Předmět.hesla integrovaná výchova a vzdělávání
  speciální pedagogika
  speciálněpedagogická diagnostika
  speciální vzdělávací potřeby
  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  podpůrná opatření (vzdělávání)
  pedagogický výzkum - Česko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceObsah příspěvku reflektuje změny související s aktuálními trendy inkluzivního vzdělávání. Heterogenita třídních kolektivů se výrazně mění a zcela legitimně klade zvýšené nároky na připravenost pedagogů pro odbornou pedagogickou práci s dětmi a žáky, které mají vybavit souborem klíčových kompetencí potřebných k celoživotnímu vzdělávání v rámci procesu socializace. Naplnění myšlenky inkluzivního vzdělávání se neobejde bez poskytování určité míry podpory žákům, kteří ji objektivně potřebují k překonání nezaviněných překážek bránících v uplatnění svého vzdělávacího potenciálu. Předpokládaná individualizace podpory v rámci inkluzivního vzdělávání nutně vyžaduje změnu orientace od diagnostiky zaměřené primárně na zjišťování konkrétní diagnózy žáků k diagnostice zaměřené na zjišťování míry podpory, kterou žák potřebuje při vzdělávání. Tato musí být východiskem navrhování konkrétních podpůrných opatření. Cílem příspěvku je zdůraznit potřebu trvalého angažmá školních speciálních pedagogů v týmu školního poradenského pracoviště.
  The content of this article reflects the changes related to the current trends of inclusive education. The heterogeneity of class groups is changing significantly. This absolutely in a legitimate way places increased demands on preparedness of teachers for professional pedagogical work with children and pupils who should be equipped with a set of key competences necessary for lifelong learning within the process of socialization. Fulfilment of the thought of the inclusive education cannot happen without a provision of a certain level of support for pupils who objectively need it to overcome accidental obstacles preventing them from application of their educational potential. The expected individualization of support within the inclusive education necessarily requires a change of orientation from diagnosis focused primarily on finding specific diagnosis of pupils to a diagnosis focused on identifying the level of support needed by the pupils during education. This has to be a starting point in suggestion of specific supportive measures. The aim of this article is to emphasize the need of continuous engagement of school special education teachers in the team of school counselling centre.
  Konspekt376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1