Počet záznamů: 1  

Ewaluacja rezultatów zastosowania bajkoterapii wobec rozwiązywania konfliktów

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Bełtkiewicz, Dorota (autor)
  Údaje o názvuEwaluacja rezultatów zastosowania bajkoterapii wobec rozwiązywania konfliktów = The evaluation of the effects of using fairy-tale therapy in conflict solving / Dorota Bełtkiewicz
  Fyz.popis3 schémata
  Souběž.n.Evaluation of the effects of using fairy-tale therapy in conflict solving
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 79-87
  Předmět.hesla terapie pohádkou
  biblioterapie
  konflikty
  děti a mládež
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceKonflikty są nieodzowną częścią życia człowieka i towarzyszą mu już we wczesnych stadiach rozwoju. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, przejawiająca się w postawie aktywnej i kreatywnej, powinna być zatem kształtowana już w dzieciństwie. Jest to zadanie pierwszych środowisk życia dziecka: domu i przedszkola, szkoły. Niemniej w dobie ponowoczesnego kryzysu wartości, wobec dynamicznych zmian modelu funkcjonowania rodziny oraz placówek í instytucji, w których dziecko się rozwija, a także braku wyraźnej współpracy między nimi, zauważa się konieczność wdrożenia do procesu wychowawczego nowych, konkretnych metod skoncentrowanych na stymulacji umiejętności rozwiązania konfliktów. Ponadto, we wspomnianych środowiskach życia dziecka coraz częściej dochodzi do sytuacji konfliktowych nierozwiązanych i narastających, zatem nowe metody wspierające wydają się być zasadne i niezbędne. Jedną z form oddziaływania, skuteczną i atrakcyjną, jest bąjkoterapia. Metoda ta kierowana jest głównie do dzieci, polega na zastosowaniu odpowiednich tekstów dedykowanych danej sytuacji problemowej i przepracowaniu jej. Bąjkoterapia może być realizowana w różnych sytuacjach życiowych i miejscach: w domu, w przedszkolu, w szkole, w świetlicy, w bibliotece, w gabinecie terapeutycznym, w placówce medycznej. Skuteczność tej metody warunkuje odpowiedni dobór, klarowna prezentacja i właściwa interpretacja tekstu. Rezultaty bajkoterapii mają (najczęściej) wymiar jednostkowy, niemniej praktyczny: przejawiają się w zmianie sądów, postaw i zachowania, wzmacniają odbiorcę wewnętrznie (wymiar osobisty) i zewnętrznie (wymiar społeczny).
  Conflicts are an inevitable part of human life and have accompanied the man since the early stages of development. The ability to deal with conflictual situations, manifesting itself in an active and creative attitude, should be shaped already in childhood, it is the role of the child's first environments: the house and the school, kindergarten. However, in the days of the postmodern crisis of values, in the face of dynamic changes in the model of family functioning as well as various institutions where children develop, combined with the lack of a clear cooperation between them, the necessity to introduce new methods concentrated on the stimulation of conflict-solving skills can be observed. Also, in the above-mentioned settings of the child life, unsolved and growing conflictual situations happen more and more often. Therefore, supportive methods seem to be legitimate and indispensable. One of the forms of influencing, which is both effective and attractive, is the fairy-tale therapy. This method is targeted mainly at children. It consists in the use of appropriate texts focused on a given conflictual situation, which is overcome. Fairy-tale therapy can be realized in many different life situations and places: at home, in kindergarten, at school, in an after-school club, in a library, in a therapeutic centre, in a medical centre. The effectiveness of this method is conditioned by the right choice, the clear presentation and the correct interpretation of the text. The results of fairy-tale therapy have an individual (generally), but still practical, dimension. They can be manifested in the change of judgements, attitudes and behaviour. They build up the person internally (the individual dimension) and externally (the social dimension).
  Konspekt615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.polština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.