Počet záznamů: 1  

Využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Metelková Svobodová, Radana (autor)
  Údaje o názvuVyužití metodiky M. M. Clayové v české edukaci / Radana Metelková Svobodová
  Fyz.popis3 grafy
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 36-46
  Předmět.hesla čtení
  čtení - metody
  čtenářská gramotnost
  porozumění (lingvistika)
  žáci - 1. stupeň ZŠ
  pedagogický výzkum - Česko - 2014-2016
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceAutorka příspěvku představuje některé z dosavadních výsledků výzkumných snah realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, k nimž dospěla na základě longitudinálního výzkumu započatého v roce 2014. Pozornost je soustředěna na žákovskou schopnost číst s porozuměním, kterému by měl být v edukaci přikládán dominantní význam. Měření dvou skupin žáků 1. ročníku základní školy začalo v průběhu školního roku 2014/2015 a pokračuje také v následujícím školním roce, tj. 2015/2016. Sledována je vývojová dynamika kvantitativních a kvalitativních parametrů čtenářských výkonů obou skupin žáků vyučovaných rozdílnými metodami: metodou analyticko-syntetickou se slabikami a metodou genetickou. Příspěvek stručně představí vybrané výstupy realizovaných měření. Dominantní pozornost je soustředěna na ty aspekty, které stavíme na charakteristikách kvalitativního výzkumu. Hodnocení kvality čtení totiž opíráme o kategorizaci chyb a sebekorekcí žáků zpracované M. M. Clayovou, která pracuje se třemi základními lingvistickými subsystémy tvořícími základ uchopení významu textu. Vhodnost a využitelnost metodiky pro české prostředí ověřujeme.
  The author of an article presents current results of previous researches managed at the Faculty of Education at the University of Ostrava in Ostrava that have been reached based on a longitudinal study which has begun in 2014. It is focused on the pupil's ability to read with comprehension – to which a dominant importance should be paid in the education. In a school year 2014/2015 a measuring of two groups of pupils of the 1st grade of primary schools started, which has also been continuing in the next school year 2015/2016. A developmental dynamics of quantitative as well as qualitative parameters of the reading performance of both groups of pupils have been monitored; each group has been taught by the means of a different method: using an analytic-synthetic method with syllables and a genetic method. The paper presents selected outputs of the realized measurements, validation of which we have been currently providing with a wider sample of respondents. The research methodology is primarily built on the characteristics of the qualitative research and the evaluation of reading skills is based on a categorization of errors and self-correctness of the pupils (prepared by M. M. Clay), which work with three fundamental linguistic subsystems forming the basis for comprehension of the meaning of the text.
  Konspekt028 - Čtení. Četba
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1