Počet záznamů: 1  

Preventívna a sociálno-výchovná činnosť sociálnych pedagógov v základních školách na Slovensku

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Šajgalová, Michaela (autor)
  Údaje o názvuPreventívna a sociálno-výchovná činnosť sociálnych pedagógov v základních školách na Slovensku / Michaela Šajgalová
  In Acta sociopathologica III. - S. 92-104
  Předmět.hesla sociální pedagogika
  sociální pedagogové
  pracovní náplň
  prevence (sociální problémy)
  sociální deviace
  základní školy - Slovensko
  sociálněpedagogický výzkum - Slovensko - 2015
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceHlavnou témou prezentovaného príspevku je priblížiť problematiku preventívnej a sociálno-výchovnej činnosti sociálnych pedagógov v praxi v základných školách na Slovensku. Explicitným cieľom bolo zistiť, aké preventívne a sociálno-výchovné činnosti realizujú sociálni pedagógovia v základných školách a aké špecifické úlohy plnia pri realizácií činností. Na meranie preferencií sme zostavili vlastné otázky štruktúrovaného rozhovoru so sociálnymi pedagogičkami z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Taktiež sme analyzovali dokumenty (náplň práce, ročný a mesačný plán sociálneho pedagóga, preventívne aktivity a iné). Výskumu sa zúčastnilo sedem vysokoškolsky vzdelaných sociálnych pedagogičiek, s dĺžkou praxe od jedného po šesť rokov. Výsledky výskumu potvrdili predpoklad, že sociálne pedagogičky pôsobiace v základných školách cez projekt PRINED majú špecifické úlohy preventívnej a sociálno-výchovnej práce. Taktiež výsledky empirickej časti potvrdzujú, že sociálne pedagogičky realizujú primárnu prevenciu.
  The main theme of this article is approaching the issue of prevention and social-educational work of social pedagogues in practice in primary school in Slovakia. Explicit aim was to introduce what preventive and social-educational works are realised by social pedagogues in primary school and what specific tasks are performed in the implementation of works. To measure preferences, we have compiled own questions in structured interviews with social pedagogues from Banská Bystrica and Trenčín region. We also analyzed documents (job description, annual and monthly plans of social pedagogues, preventive activities, etc.). Participants were seven university educated social pedagogues, with seniority from one to six years. The research results confirmed assumption that social pedagogue working in primary schools through the project PRINED have specific roles preventive and social-educational work. Results from the empirical part shows that implement socio-educational primary prevention.
  Konspekt316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1