Počet záznamů: 1  

Marketingový manažer

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Pavlů, Dušan, 1948- (autor)
  Údaje o názvuMarketingový manažer : renesanční člověk či technolog komunikace ? = Marketing manager : renaissance man or communication technologist? / Dušan Pavlů
  Fyz.popis1 graf, 7 tabulek
  Souběž.n.Marketing manager : renaissance man or communication technologist?
  In Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. - S. 30-38
  Předmět.hesla marketing
  manažeři
  marketingová komunikace
  profesní kompetence
  empirický výzkum - Česko
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceKapitola vychází z pojetí profese marketingového manažera jako osobnosti širokého rozhledu, strategického myšlení a výrazně inovativní kreativity. Čerpá z několika výzkumných zdrojů a hlubší analýzy požadavků marketingové komunikační praxe na straně jedné a z akademických standardů a představ o profilaci vysokoškolsky vzdělaného komunikačního manažera na straně druhé. Jde o poměrně obtížné hledání průniku komunikační praxe a vysokoškolské vzdelanostní politiky: komunikační praxe by ráda měla ve svých řadách neomylného technologa komunikace, jehož komunikační strategie a zvolená kreativita zpracování této strategie neomylně povede k úspěchu; přitom ale akademická představa výchovy komunikačního odborníka vychází ze zcela samozřejmého zvládnutí komunikační technologie, ale zároveň požaduje širší společenskovědní vzdělání (zejména kulturologické, sociologické a psychologické), což obvykle s utilitárním výkonnostním a prakticistním vztahem příliš neladí.
  The chapter comes out of the concept of a marketing manager profession as the personality of broad scope of knowledge, strategic thinking and profoundly innovative creativity. It draws from several research sources and a deeper analysis of the requirements on the marketing communication practice on the one hand, and on the other hand from the academic standards and ideas about the profiling of a university educated communication manager. It is about a relatively difficult search for the intersection of the communication practice and university educational policy: the communication practice would like to have in their ranks an infallible communication technologist whose communication strategy and chosen creativity of working out this strategy will surely lead to success; but, the academic concept of educating a communication specialist comes out of the quite obvious mastering of communication technology (especially, culturology, sociology and psychology), which is usually not very much in synch with the utilitarian performance and practicist relationship.
  Konspekt658 - Řízení a správa podniku
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1