Počet záznamů: 1  

Pojem smrti v židovskom kultúrnom dedičstve Nitry

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Novák, Juraj, 1971- (autor)
  Údaje o názvuPojem smrti v židovskom kultúrnom dedičstve Nitry = Concept of death in Jewish cultural legacy of Nitra / Juraj Novák
  Fyz.popis6 fotografií
  Souběž.n.Concept of death in Jewish cultural legacy of Nitra
  In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - S. 95-102
  Předmět.hesla židovství - Slovensko
  kulturní dědictví - Slovensko
  smrt - judaistické pojetí
  pohřební zvyky - judaistické pojetí
  pohřební obřady - judaistické pojetí
  Nitra (Slovensko)
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceŽidovstvo popiera dogmy, čo nám neuľahčuje napríklad aj jednoznačné nahliadanie na pojem smrti. Početné línie a prúdy židovského náboženstva nadväzujúce na starozákonný odkaz sú príčinou názorovej nejednotnosti, mnohokrát až protikladnosti v tom, čo je to smrť. Samotný pojem smrti je však len jednou i mnohých tém židovského náboženstva a praktického života, a aj v tejto sfére ich usmerňujú základné židovské náboženské a nábožensko-právne dokumenty a tiež minhag ako akceptovaná miestna tradícia aiebo súbor tradícií, ktorá môže byť špecifickým znakom lokality. Hľadanie a skúmanie obyčajov a tradícií viažucich sa k smrti ako súčasti nehmotného dedičstva v kultúrnom prostredí Nitry je disciplína, ktorej sa v posledných rokoch venovalo minimum pozornosti. Podobnú situáciu môžeme sledovať aj v súvislosti s jedným z dvoch zachovaných hmotných artefaktov židovskej kultúry v Nitre - židovským cintorínom. Pod postupné chátranie lokálneho židovského kultúrneho dedičstva, tak hmotného, ako i nehmotného, sa dlhodobo podpisujú najmä kultúrna globalizácia, dôsledky holokaustu či politický a demografický vývin spoločnosti.
  Judaism rejects dogmas, which is a fact that does not make our effort to grasp the concept of death in Judaism much easier. Numerous directions and movements within Judaism building up on the legacy of the Old Covenant have caused a lack of unity in opinions, and frequently even brought contradictions on defining death. Nevertheless, the concept of death is only one of many issues dealt with by Judaism and Jewish practical life, which is guided by fundamental Jewish religious documents and religious law, as well as minhag, a widely accepted local tradition, or a collection of traditions, which may serve as a specific feature of the given locality. The search and examination of customs and traditions related to death as part of immaterial legacy. In the cultural environment of Nitra is a discipline that has received minimum attention in recent years. A similar situation can be observed with regard to one of the two preserved material artefacts of Jewish culture in Nitra - the Jewish cemetery. The cultural globalisation, consequences of the Holocaust, and political and demographic developments of society have contributed towards a gradual decline of the local Jewish cultural legacy, both material and immaterial.
  Konspekt393 - Smrt. Pohřby. Obyčeje při úmrtí
  Země vyd.Slovensko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1