Počet záznamů: 1  

Semiotický program medializácie strachu

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Haľák, Miroslav (autor)
  Údaje o názvuSemiotický program medializácie strachu = Semiotic program of the medialisation of fear / Miroslav Haľák
  Souběž.n.Semiotic program of the medialisation of fear
  In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - S. 105-111
  Předmět.hesla IS (organizace)
  sémiotika
  internet
  masmédia a terorismus
  islámský fundamentalismus
  teroristické organizace
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceNástojčivú tému, akou je rozsah militantného náboženského fundamentalizmu v prvých dvoch dekádach 21. storočia, nesleduje tento príspevok z hľadiska sociologického v snahe interpretovať východiská a dopady aktivít skupín ako Al-Káida, Taliban, Boko-Haram alebo ISIS, ale z úmyslom kontextualizovať stratégie ich mediálnych výstupov a seba prezentácií. Internetová platforma je pritom základným komunikačným prostriedkom k šíreniu obsahov o činnosti týchto teroristických organizácií. Práve ISIS (Islamský štát v Iraku a Sýrii) je vzhľadom na ich teritoriálnu expanziu v značných oblastiach Sýrie a Iraku, najmä obzvlášť brutálny prístup k civilnému obyvateľstvu, akútnym príkladom toho, ako je masmediálne a hlavne internetové prostredie schopné vytvárať obraz nepriateľa ale, na druhej strane, mu aj nenahraditeľne slúžiť. Na príklade mozaiky fotografií, dokumentujúcej špecifický parameter selekcie obrazového materiálu internetovým prehľadávanom, je možné identifikovať množstvo ambivalentných rovín výkladu týchto obrázkov. Programové hyperbolizecie násilných scén, popráv a masových hrobov odporcov režimu IS (Islamský štát) upevňujú celospoločenské odsúdenie a solidaritu s trpiacimi, ale zároveň sú aj efektívnym agitačným prostriedkom k deklarácii moci, prevahy a ideologickej nadradenosti. Práve tento fakt stojí za ostentatívnym sebaprezentovaním militantov IS v pózach a gestách ponižujúcich, znevažujúcich či dokonca eliminujúcich nepriateľa, odporcu alebo len nekonformného obyvateľa obsadeného územia. Za dokumentáciou, aranžovaním, ale aj sekundárnym spracovaním obrazového materiálu z bojísk IS preto stojí dynamický program medializácie brutálnych činov extrémistických skupín s ambivalentným výsledkom usvedčenia a propagácie. Metódou k analýze takéhoto obrazového materiálu bude obrazová semíotika vychádzajúca zo semiotiky Charlesa Sandersa Peircea, ktorá umožňuje nazrieť do vlastnosti obrazu - znaku práve tak, aby bola jeho vlastnosť usvedčiť teroristu z IS z jeho zločinov a zároveň propagovať ho ako "božieho" bojovníka, názornejšia.
  We take a look at the enormous extent of militant religious fundamentalism, in the first two decades of the 21st century, in an effort to interpret the background and impact of the activities of groups such as Al-Qaeda, the Taliban, Boko-Haram, or ISIS, in the intent to contextualize their strategy of media outputs and self-presentation. Internet platform is in fact an essential means of communication of the activities of these terrorist organizations. ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) with their territorial expansion in significant areas of Syria and Iraq, and their most brutal handling with the civilian populations and their enemies, is an acute example of how the mass media, especially the Internet, can create an image of the enemy and how it is capable to an expansive distribution in the public environment. On the example of the photomosaic what exemplifies a specific parameter of selection of pictures in imagery Web browser, it is possible to identify a number of planes with ambivalent interpretations of these images. Programmatically controlled violent scenes from executions and mass graves of opponents of the IS (Islamic State) regime secure society-wide condemnation and solidarity with the sufferings, but on the other hand, it is also an effective means of agitation, of declaration of power, superiority and ideological superiority. This ostentatious self-presentation of IS militants in poses and gestures of humiliating degrading or even eliminating the enemy, or non-conforming inhabitant of the occupied territory, is an example of creating of an own and very actual political iconography. For documentation, arranging, but also secondary processing of imagery from the battleground, design IS a dynamic program to paradoxical propagation of atrocities of extremist groups with ambivalent result of conviction and promotion. Method for the analysis of such visual material will be based on visual semiotics of Charles Sanders Peirce. This method allows it insight into the image properties and it is suitable to analyze the character and behavior of the IS terrorists and their propaganda strategy in the network.
  Konspekt81 - Lingvistika. Jazyky
  Země vyd.Slovensko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1