Počet záznamů: 1  

Obrazy ako ochrana pred "zlou smrťou". K dobovej recepcii stredovekých zobrazení sv. Krištofa

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Záhlaví-jméno Megyeši, Peter (autor)
  Údaje o názvuObrazy ako ochrana pred "zlou smrťou". K dobovej recepcii stredovekých zobrazení sv. Krištofa = Images as a protection against "bad death". On the contemporary reception of medieval depictions of St. Christopher / Peter Megyeši
  Fyz.popis3 obrázky
  Souběž.n.Images as a protection against "bad death". On the contemporary reception of medieval depictions of St. Christopher /
  In Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - S. 195-202
  Předmět.hesla Kryštof, svatý, -asi 250
  smrt
  křesťanští světci
  náměty, témata a motivy
  umělecké náměty
  sakrální umění
  křesťanské umění
  středověké umění
  Forma, žánr články ze sborníku
  AnotaceV odbornej literatúre zmienku o sv. Krištofovi pravidelne sprevádza informácia, že stredovekí ľudia verili v schopnosť svätcových spodobení ochrániť ich pred náhlou nezaopatrenou smrťou (tzv. zlá smrť/mala mors) a nešťastím, čím sa vysvetľuje popularita jeho ikonografie, ale i realizácie monumentálnych malieb na vizuálne exponovaných miestach. Otázka, prečo sa práve ikonografii sv. Krištofa prisudzoval takýto výnimočný účinok na divákov, už nie je v literatúre vôbec taká samozrejmá, ako konštatovanie o viere stredovekých ľudí v moc svätcových zobrazení. Napriek pokusom vztäh veriacich k obrazom vysvetliť rtie je príčina obrazového kultu sv. Krištofa jednoznačne a presvedčivo objasnená. Mimoriadnu popularitu ikonografie svätca a špecifický obrazový kult je možné vysvetliť nielen vierou v magický účinok obrazov. Obrazy svätca v koncentrovanej symbolickej podobe jasne deklarujú životné priority a rozhodnutia, ktoré podlá súvekých predstáv určovali posmrtný osud veriaceho. Dobovo identifikovateľné významy - nezištná pomoc blížnemu, sviatosť krstu a odolávanie sexuálnym pokušeniam - sa spolupodieľali na vytváraní posolstva s výrazným eschatologickým obsahom. Argumentácie ohľadom tzv. "dobrej smrti" vrcholia v stredoveku vo veľakrát pripomínaných vetách sv. Augustína (354 - 430): "Zlá smrť nie je tá, ktorá ukončí dobrý život" a "Kto žil dobre, nemôže zle zomrieť." Pre stredovekých divákov predstavovali obrazy svätca pripomienku ideálneho kresťanského života a vzor, ktorého nasledovanie podľa stredovekých predstáv podmieňovalo posmrtný osud každého jednotlivca.
  The idea that medieval people believed that the Saint's depictions were able to protect them against sudden unexpected death (the so called bad death/mala mors) and misfortune is regularly mentioned in professional literature, and explains the popularity of his iconography as well as the implementation of monumental paintings at visually exposed places. The question why such exceptional effect on the audience was attributed to Saint Christopher's iconography in particular is not as straightforward in the literature as the statement about the medieval people's faith in the power of the Saint's depictions. Despite the attempts to explain the believers' relationship to the paintings, the cause of the image cult of Saint Christopher has not been definitely and convincingly clarified. The extraordinary popularity of the Saints iconography and the specific image cult can be explained not only by the magical effect of the paintings. The paintings of the Saint in a concentrated symbolical form clearly declare the life priorities and decisions, which according to contemporary ideas determined the believer's fate after death. Identifiable meanings depending on the period - selfless help to neighbours, the sacrament of baptism and resisting the sexual temptations - contributed to the creation of the message with a distinctive eschatological content. Argumentations regarding the so called "good death" culminate in the Middle Ages in St. Augustine's frequently reminded statements (354-430): "Bad death is not: the one that ends the good life" and "He who has lived well cannot die badly." The images of the Saint reminded the medieval audience of an ideal Christian life and represented an example, which, when followed, determined each individual's fate after: death according to medieval belief.
  Konspekt27-5 - Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život
  Země vyd.Slovensko
  Jazyk dok.slovenština
  DatabázeČlánky
  Odkazy - Zdroj.dok.
  článek

  článek

Počet záznamů: 1