Počet záznamů: 1  

Německo

 1. SYSm0036955
  LBL
   
  -----cz--a22-----n--4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20160315072858.9
  008
   
  010815|n|acznnaabn-----------n-a|a------
  034
   
  $d E010.4515 $e E010.4515 $f N051.1657 $g N051.1657
  040
   
  $a ABA001 $b cze $d ABA001
  043
   
  $a e-gx---
  151
   
  $a Německo
  451
   
  $a Deutschland $0 o
  451
   
  $a Bundesrepublik Deutschland $0 o
  451
   
  $a BRD $0 o
  451
   
  $a Spolková republika Německo $0 o
  551
   
  $a Bavorská republika rad (1919) $7 unknown*ge882700
  551
   
  $a Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) $7 unknown*ge541667
  551
   
  $a Německo (britská okupační zóna, 1945-1955) $7 unknown*ge694058
  551
   
  $a Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955) $7 unknown*ge694057
  551
   
  $a Německo (okupační zóny, 1945-1955) $7 unknown*ge694183
  551
   
  $a Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955) $7 unknown*ge549317
  551
   
  $a Německo jižní $7 unknown*ge130273
  551
   
  $a Německo severní $7 unknown*ge134404
  551
   
  $a Německo východní $7 hk_us_auth*0039268
  551
   
  $a Německo západní $7 unknown*ge806609
  551
   
  $a Německo-oblasti východní (do r. 1945) $7 unknown*ge210300
  551
   
  $a Německá demokratická republika $7 hk_us_auth*0064404
  551
   
  $a Německá spolková republika $7 unknown*ge131478
  551
   
  $a Prusko $7 hk_us_auth*0039249
  551
   
  $a země bývalé NDR $7 unknown*ge210299
  551
   
  $w h $a Bavorsko (Německo) $7 hk_us_auth*0063863
  551
   
  $w h $a Berlín (Německo : spolková země) $7 unknown*ge134036
  551
   
  $w h $a Braniborsko (Německo) $7 unknown*ge128413
  551
   
  $w h $a Brémy (Německo : spolková země) $7 unknown*ge134587
  551
   
  $w h $a Bádensko-Württembersko (Německo) $7 unknown*ge128877
  551
   
  $w h $a Dolní Sasko (Německo) $7 unknown*ge129048
  551
   
  $w h $a Durynsko (Německo) $7 hk_us_auth*0077695
  551
   
  $w h $a Hamburk (Německo : spolková země) $7 unknown*ge134615
  551
   
  $w h $a Hesensko (Německo) $7 hk_us_auth*0079882
  551
   
  $w h $a Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo) $7 unknown*ge128769
  551
   
  $w h $a Porýní-Falc (Německo) $7 unknown*ge134436
  551
   
  $w h $a Sasko (Německo) $7 unknown*ge128571
  551
   
  $w h $a Sasko-Anhaltsko (Německo) $7 unknown*ge130747
  551
   
  $w h $a Severní Porýní-Vestfálsko (Německo) $7 unknown*ge130790
  551
   
  $w h $a Sársko (Německo) $7 unknown*ge131096
  551
   
  $w h $a Šlesvicko-Holštýnsko (Německo) $7 unknown*ge134626
  680
  0-
  $i Používá se pro Německo ve všech historických obdobích a jako geografický kvalifikátor za názvy měst, obcí, geografických útvarů a pro celoněmecké reálie. Pokud informační zdroj výslovně pojednává o tématech souvisejících s existencí jednotlivých státních útvarů (Prusko, Německá demokratická republika, Německá spolková republika, Německo (americká okupační zóna, 1945-1955) apod.), používají se pro korporace a ve věcném popisu geografické názvy těchto státních útvarů.
  751
  07
  $a Germany $2 eczenas

Mapa

GPS: 51°9'56.52"N, 10°27'5.40"E

Počet záznamů: 1