Počet záznamů: 1  

Po konštituovaní sociálnej pedagogiky ako vedy

 1. SYS0041553
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20211115095808.8
  008
   
  170111s2014----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 37 $x Výchova a vzdělávání $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351574
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*m0409775 $a Ondrejkovič, Peter, $d 1940- $4 aut
  245
  10
  $a Po konštituovaní sociálnej pedagogiky ako vedy = $b After the constitution of social pedagogy as a science / $c Peter Ondrejkovič
  246
  31
  $a After the constitution of social pedagogy as a science
  300
   
  $b 1 schéma
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Súčasné ponímanie pedagogiky je bez reflexie spoločnosti a sociálna neudržatel'né, pedagogika predstavuje sústavu vied o výchove a vzdelávaní. V rámci tejto sústavy má svoje trvalé miesto aj sociálna pedagogika. Sama obohacuje svojim špecifickým poznaním sústavu vied o výchove a vzdelávaní a súčasne sa otvára ostatným vedám v rámci tejto sústavy, ako i príbuzným a hraničným disciplínam. Túto etapu vývoja má sociálna pedagogika najmä zásluhou diela Blahoslava Krausa za sebou. Nemalou mierou prispeli k tomu i hradeckokrálovské Sociálie. Úlohou sociálnej pedagogiky je reflektovať poznatky z hl'adiska výchovnej skutočnosti (ako termínu hermeneutickej pedagogiky), teórie socializácie, skrytého kurikula a sprostredkovávať reflektované poznatky ostatným pedagogickým disciplínam (teórii výchovy, teórii učenia, didaktiky a i.).
  520
  3-
  $a The current understanding of pedagogy is without of reflection of society unsustainable. Pedagogy is a system of science of education and of training. Under this system has ist inalienable place also social pedagogy. Itself enriches their specific knowledge system of education science and training, while opening the other sciences within that system, as well as relatives and frontier disciplines. This stage of development is mainly due to social pedagogy works Blahoslav Kraus behind. In no small measure contributed to "Socialia" in Hradec Králové. The role of social pedagogy to reflect the findings in terms of educational reality (as the term hermeneutic pedagogy), socialization theory, the hidden curriculum and convey knowledge reflected other educational disciplines (theory of education, learning theory, didactics and others).
  600
  17
  $7 hk_us_auth*m0373254 $a Kraus, Blahoslav, $d 1943- $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0077007 $a sociální pedagogika $x teorie $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0034375 $a pedagogika $x teorie $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0034932 $a věda $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0017658 $a paradigma vědy $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0102906 $a sociální pedagogové $z Česko $y 20.-21. století $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0032408 $t Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století $b Vyd. 1. $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 $h 395 s. $z 978-80-7435-407-6 (brož.) $7 m2am $g S. 24-35
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1