Počet záznamů: 1  

Školská sociálno-výchovná práca z aspektu profesie sociálneho pedagóga - aktuálny problém súčasnej slovenskej sociálnej pedagogiky

 1. SYS0041659
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20211115095539.4
  008
   
  170111s2014----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 37 $x Výchova a vzdělávání $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351574
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0090467 $a Emmerová, Ingrid $4 aut
  245
  10
  $a Školská sociálno-výchovná práca z aspektu profesie sociálneho pedagóga - aktuálny problém súčasnej slovenskej sociálnej pedagogiky = $b School social-educational work from aspects of profession of social pedagogue - actual problems of contemporary Slovak social pedagogy / $c Ingrid Emmerová
  246
  31
  $a School social-educational work from aspects of profession of social pedagogue - actual problems of contemporary Slovak social pedagogy
  300
   
  $b 3 tabulky
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Sociálny pedagóg nachádza uplatnenie na základných i stredných školách, čo v Slovenskej republike umožňujú viaceré legislatívne normy. Môže byť v škole nápomocný v mnohých oblastiach, je kompetentný plniť viaceré úlohy vo vzťahu k žiakom (napr. realizovanie prevencie, poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv žiakov, aktívna práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia), rodičom (napr. poradenstvo, odporúčanie pomoci iného odborníka) i učitel'om (napr. pomoc pri riešení problémového správania žiakov). Príspevok je jedným z výstupov projektu VEGA č. 1/0168/12.
  520
  3-
  $a The social pedagogue became an integral component at primary and secondary schools, which is in Slovak Republic allowed by a number of legislative norms. At school the social pedagogue may be instrumental in many areas: they are competent to fulfil tasks directed towards pupils (e.g. prevention, providing social counselling, protecting pupils' rights, active involvement with pupils from disadvantaged environments), parents (e.g. counselling, referring them to other specialists) and teachers (e.g. assistance in solving problematic behaviour among pupils). This paper represents one of outcomes resulting from the project VEGA No. 1/0168/12.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0077007 $a sociální pedagogika $z Slovensko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0102906 $a sociální pedagogové $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0008545 $a základní školy $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0008750 $a střední školy $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0023166 $a osobnostní a sociální výchova $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0078840 $a prevence (sociální problémy) $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0070335 $a problémoví žáci $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009616 $a sociální deviace $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0032408 $t Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století $b Vyd. 1. $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 $h 395 s. $z 978-80-7435-407-6 (brož.) $7 m2am $g S. 156-167
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1