Počet záznamů: 1  

Sociální pedagogika a Romové v perspektivě 21. století

 1. SYS0041706
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170124113342.8
  008
   
  170111s2014----xr-||||||||||-10|-0-cze-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351569
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*m0365945 $a Balvín, Jaroslav, $d 1947- $4 aut
  245
  10
  $a Sociální pedagogika a Romové v perspektivě 21. století = $b Social pedagogy and the Roma from the perspective of the 21st century / $c Jaroslav Balvín
  246
  31
  $a Social pedagogy and the Roma from the perspective of the 21st century
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Romská národnostní menšina v České republice a ve Slovenské republice má svoji vlastní kulturu. Její objektivní existenci se nemůže vyhnout ani škola, ani učitelé. Specifická romská kultura se nejlépe vyjadřuje pojmem romství, v romštině ROMIPEN. Tento pojem vyjadřuje existenci hluboké romské kultury, hodnotový obraz příslušníka romského národa i celých romských skupin. Tato kultura se váže k historii, sahající až do pradávné Indie. Romové pocházejí z Pandžábu a Rádžastánu v dnešním Pakistánu, z oblasti, ve které v údolí Indu působily v době 2 600 - 1 500 před Kristem i slavné městské kultury Mohendžodaro a Harappa. Současná škola nemůže prosazovat pouze svoji vlastní národní kulturu. V podmínkách multikulturních nemůže škola a učitel nerespektovat ani kulturu jednotlivých národnostních menšin. Včetně národnostní menšiny romské. Respektování romské kultury ve škole, její uchování a rozvoj ze strany školy a učitele, se stává reálným pomocníkem v úspěšné učitelské práci i v oblasti sociální pedagogiky. Ve vztahu k romským žákům je znalost a respektování romské kultury výrazem pedagogické kompetence učitele a ve vztahu k romským rodičům romských žáků je projevem profesionální kompetence v oblasti multikulturní andragogiky. Citlivá práce školy a jejích učitelů s hodnotami romské kultury je předpokladem dalšího úspěšného procesu rozvoje pedagogiky, multikulturní andragogiky a sociální pedagogiky v 21. století.
  520
  3-
  $a The Romani ethnic minority in the Czech Republic and Slovak Republic has a culture of its own. Its objective existence cannot be avoided by the school system or teachers themselves. Specific Romani culture is best expressed by a Romani concept that Romanihood - known as ROMIPEN in the Romani language. The concept stands for the existence of the profound Romani culture, the set of values proclaimed by each member of the Romani people and whole Romani groups. This culture is bound to history that reaches as far back as the ancient India. The Roma hail from Punjab and Rajasthanin today's Pakistan, from a region where famous urban cultures Mohenjo-Daro and Harappa used to live 2 600 - 1 500 years before Christ. Contemporary schools cannot make do with promoting their own ethnic culture alone. In today's multicultural conditions, neither schools, nor teachers can ignore the culture of individual ethnic minorities - and the Romani culture is no exception. Respecting the Romani culture at schools, as well as its preservation and development by schools and teachers, has become a means to successful teaching in the area of social pedagogy, too. The knowledge of and respect for the Romani culture in dealing with Romani pupils is a touchstone of the teacher's pedagogic competence. His relations with the Romani parents of Romani students is a touchstone of professional competence in the area of multicultural andragogics. The school's and teacher's ability to work sensitively with the values of Romani culture is prerequisite to continuous developmental process of pedagogy, multicultural andragogics, and social pedagogy in the 21st century.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0077007 $a sociální pedagogika $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0084972 $a multikulturní výchova $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0277253 $a andragogika $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0204638 $a Romové $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0025278 $a romské děti $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0072852 $a romská mládež $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0443538 $a romská kultura $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0018598 $a vzdělávání Romů
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0032408 $t Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století $b Vyd. 1. $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 $h 395 s. $z 978-80-7435-407-6 (brož.) $7 m2am $g S. 262-277
  910
   
  $a HKD002 $t rm