Počet záznamů: 1  

Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny

 1. SYS0041717
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170125103600.6
  008
   
  170111s2014----xr-||||||||||-10|-0-pol-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a pol $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0067668 $a Matejek, Józefa $4 aut
  245
  10
  $a Rodzicielstwo zastępcze w kontekście problemów współczesnej rodziny = $b Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family / $c Józefa Matejek
  246
  31
  $a Foster parenthood in the context of the problems of a contemporary family
  300
   
  $b 2 tabulky
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Zmiany społeczno-ekonomiczne obok wielu pozytywnych skutków przynoszą również niekorzystne zjawiska i problemy społeczne. Funkcjonowaniu współczesnej rodziny niejednokrotnie towarzyszą różne problemy, które negatywnie wpływają na jej strukturę, trwałość, wypełnianie funkcji oraz jakość wzajemnych relacji pomiędzy jej członkami. Coraz częściej spotykamy rodziny które wymagają pomocy, wsparcia lub opieki ze strony osób i instytucji wpisujących się w szeroko rozumiany system pomocy społecznej. Pojawienie się w rodzinie trudności dotyczących wywiązywania się z podstawowych zadań i funkcji rodzicielskich stwarza niejednokrotnie potrzebę zapewnienia dzieciom opieki w zastępczym środowisku.
  520
  3-
  $a Socio-economic changes among many other positive effects also bring negative phenomena and social problems. The functioning of the modern family is often accompanied by a variety of issues which have a negative impact on its structure, stability, fulfilling its main tasks and the quality of the relationships between the family members. Increasingly, we find families which require help, support or care from the individuals and institutions representing the social welfare system. The appearance in a family of difficulties relating to improper carrying out of the basic parental duties by adults often results in arising of the necessity to provide the children with care in foster care environment.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0015106 $a problémové rodiny $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0067316 $a sociálně ohrožené rodiny $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0073030 $a sanace rodiny $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0253945 $a náhradní rodinná péče $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0025761 $a pěstounská péče $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0015108 $a sociální práce s rodinou
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0008313 $a výzkum $z Polsko $y 2005-2012
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0032408 $t Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století $b Vyd. 1. $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 $h 395 s. $z 978-80-7435-407-6 (brož.) $7 m2am $g S. 298-311
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1