Počet záznamů: 1  

Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu

 1. SYS0041871
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170202154939.2
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-cze-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a cze $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0080085 $a Opatrný, Michal, $d 1978- $4 aut
  245
  10
  $a Strukturálně-kritická sociální práce v církevním hávu : $b Contradictio in adjecto? = Structurally-critical social work in ecclesial garb : Contradictio in adjecto? / $c Michal Opatrný, Tereza Morongová
  246
  31
  $a Structurally-critical social work in ecclesial garb : Contradictio in adjecto?
  300
   
  $b 1 tabulka
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  337
   
  $a počítač $b c $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  338
   
  $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Studie se zabývá sociální prací v kontextu církevních pomáhajících organizací. Vychází ze skutečnosti, že se sociální práce v těchto organizacích rozchází se základními principy, které by měly být sociální práci inspirované křesťanstvím vlastní. Místo kritického pohledu na stávající struktury společnosti, rozdělení zdrojů a moci, který má své teologické opodstatnění i historické paralely, usilují současné církevní pomáhající organizace většinou o co největší participaci na systému sociálních služeb. Od toho se pak odvíjí jak orientace na určité cílové skupiny sociální práce, tak i volba metod a technik práce s těmito skupinami. Orientace na zmocnění klienta, která odpovídá lidské důstojnosti, a kritika nespravedlivých struktur, které jsou příčinou většiny problémů klienta, jsou obětovány za cenu paternalistického přístupu ke klientovi a konformity se systémem financování sociálních služeb. Na závěr se proto studie snaží načrtnout základní principy strukturálně kritické sociální práce v církevních pomáhajících organizacích.
  520
  3-
  $a The study focuses on social work in the context of the church helping organizations. It is based on the fact that social work in these organizations diverges from the basic principles that should be own to social work inspired by christianity. Instead of a critical view on the existing structures of society, the distribution of resources and power, which has its theological rationale and historical parallels, the existing church helping organizations mostly seek maximimum participation in the system of social services. This strategy then leads to the orientation on specific target groups of social work, as well as to the choice of methods and techniques of work with these groups. The orientation to client’s empowerment, which corresponds with human dignity, and the criticism of unjust structures that cause most of client’s problems are sacrificed for the price of the paternalistic approach to client and conformity with the system of social services financing. In conclusion, the study, therefore, seeks to outline some basic principles of structurally-critical social work in church helping organizations.
  530
   
  $a Dostupné též v elektronické podobě
  610
  27
  $7 hk_us_auth*0090678 $a Katolická církev. $b Charita Česká republika $2 czenas
  610
  27
  $7 hk_us_auth*0090679 $a Českobratrská církev evangelická. $b Diakonie $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0088709 $a církevní instituce a organizace $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0214685 $a sociální práce $z Česko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0501648 $a sociální služby $z Česko $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0010558 $a práce s klienty $z Česko
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  655
  -7
  $7 hk_us_auth*0008504 $a studie $2 czenas
  700
  1-
  $7 hk_us_auth*0090677 $a Morongová, Tereza $4 aut
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039930 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 $h 198 stran $z 978-80-7435-648-3 $7 m2am $g S. 36-45
  856
  41
  $u http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf $y Elektronická verze
  910
   
  $a HKD002 $t rm