Počet záznamů: 1  

Absencia antimobbingového zákona na Slovensku – výzva pre sociálnu prácu v neistej dobe

 1. SYS0041969
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170208115416.1
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364 $x Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351465
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0090728 $a Jašková, Anna $4 aut
  245
  10
  $a Absencia antimobbingového zákona na Slovensku – výzva pre sociálnu prácu v neistej dobe = $b The absence of anti-mobbing law in Slovakia - the challenge for social work in uncertain time / $c Anna Jašková
  246
  31
  $a Absence of anti-mobbing law in Slovakia - the challenge for social work in uncertain time
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  337
   
  $a počítač $b c $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  338
   
  $a online zdroj $b cr $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Pri riešení problematiky mobbingu predstavuje právny systém konkrétnej krajiny kľúčový prvok. Po prezentácií základných teoretických východísk sa v príspevku fokusujeme na legislatívne aspekty mobbingu v podmienkach Slovenskej republiky. Reflektujúc absenciu antimobbingového zákona analyzujeme alternatívne možnosti riešenia v kontexte inštitútu ochrany osobnostných práv. Cieľom príspevku je reflexia súčasného stavu mobbingu z aspektu legislatívy a následná rozprava o možnostiach sociálnej práce pri riešení problematiky mobbingu. Využívajúc reformnú paradigmu sociálnej práce vnímame legislatívne vákuum pri riešení mobbingu ako výzvu pre sociálnu prácu v neistej dobe.
  520
  3-
  $a In solving the issue of mobbing is the legal system of a particular country a key element. After the presentation of basic theoretical contribution we focus on the legislative aspects of mobbing in the Slovak Republic. We reflect on the absence anti-mobbing law and analyze alternative options to solve in the context of the institute of protection of individual rights. The paper reflection of the current state of mobbing aspects of legislation and the subsequent debate on the possibilities of social work in solving the problem of mobbing. We utilize a reform paradigm of social work and perceive the legislative vacuum in solving mobbing as a challenge for social work in uncertain time.
  530
   
  $a Dostupné též v elektronické podobě
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0021277 $a mobbing $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0021277 $a mobbing $x právní aspekty $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0021277 $a mobbing $z Slovensko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0214685 $a sociální práce $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039930 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 $h 198 stran $z 978-80-7435-648-3 $7 m2am $g S. 156-162
  856
  41
  $u http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf $y Elektronická verze
  910
   
  $a HKD002 $t rm