Počet záznamů: 1  

Pregraduálna príprava onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky

 1. SYS0042265
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170315102042.0
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0091133 $a Bartková, Lucia $4 aut
  245
  10
  $a Pregraduálna príprava onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky = $b Undergraduate preparation oncology social worker / $c Lucia Bartková
  246
  31
  $a Undergraduate preparation oncology social worker
  300
   
  $b 1 schéma
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Cieľom príspevku je analyzovať možnosti vzdelávania špecializovaných onkologických sociálnych pracovníčok a pracovníkov, ktorí reflektujú aktuálnu situáciu, problémy a potreby spoločnosti v kontexte klinickej sociálnej práce, konkrétne v onkologickej oblasti. Incidencia onkologického ochorenia ma neustále stúpajúcu tendenciu a pre zabezpečenie vyššej kvality života onkologických klientov a klientok, či zabránenie sociálnej exklúzie, je nutné venovať pozornosť aj profesnému rastu sociálnych pracovníkov a pracovníčok v oblasti klinickej sociálnej práce. Príspevok stručne charakterizuje model onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky, popisuje kompetencie, ktorými disponujú a možnosti uplatnenia v multidisciplinárnom tíme profesionálov a profesionálok pracujúcich na onkologickom oddelení. V kontexte teórie sociálneho fungovania autorka diskutuje možné sociálne dôsledky a riziká onkologického ochorenia, ktorým môže predchádzať onkologicky sociálny pracovník a pracovníčka svojimi profesionálnymi intervenciami.
  520
  3-
  $a The paper analyses the possibilities for training specialised oncology social workers, who are at the forefront of reacting to current problems and requirements of society in the context of clinical social work, specifically in the area of oncology. The incidence of oncological disease continues to increase. In order to secure a better quality of life for oncological clients and prevent their social exclusion, it is necessary to focus attention on the professional development of social workers in clinical social work. This paper briefly characterizes the model oncology social worker and describes the competences and opportunities within a multidisciplinary team of professionals working in the hospital oncology department. In the context of the theory of social functioning, the author discusses possible social consequences and risks of oncological disease, which may be preempted by oncology social workers and their professional intervention.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0214685 $a sociální práce $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0014431 $a sociální pracovníci $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0010932 $a pregraduální příprava
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0072812 $a onkologičtí pacienti
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0091134 $a maligní nádorová onemocnění $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 13-22
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1