Počet záznamů: 1  

Problematika ľudských práv ako súčasť profesijného vzdelávania

 1. SYS0042272
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170315113248.0
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 377 $x Odborné vzdělávání $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351575
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*m0429149 $a Poláková, Eva, $d 1947- $4 aut
  245
  10
  $a Problematika ľudských práv ako súčasť profesijného vzdelávania = $b The issue of human rights as part of vocational training / $c Eva Poláková, Lucia Spálová
  246
  31
  $a Issue of human rights as part of vocational training
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a V dobe sociálnych zmien a spoločensko-sociálnych neistôt sa často stretávame nielen s devalváciou základných spoločenských hodnôt ale aj s negatívnymi sociálnymi reakciami namierenými voči príslušníkom inej kultúry, národnosti, rasy... Takýto nepriaznivý trend sa nedá zvrátiť okamžite, môžeme ho však obmedziť aspoň v blízkej budúcnosti prostredníctvom výchovy a vzdelávania. Týka sa to najmä profesijnej prípravy sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a učiteľov najmä teraz, v dôsledku migračnej krízy v EU. Títo by mali už počas štúdia svojho odboru nadobudnúť také kompetencie, ktoré by im neskôr v praxi umožnili vplývať na svojich klientov / študentov tak, aby mali úctu k človeku a rešpekt k jeho ľudským právam bez akýchkoľvek rozdielov. Autorky preto považujú zaradenie problematiky ľudských práv do študijných programov vysokých škôl, a to najmä v pomáhajúcich profesiách, za nevyhnutú podmienku prevencie antisociálnych javov.
  520
  3-
  $a In the era of social change and social uncertainties, we often meet not only with the devaluation of the basic societal values but also negative social reactions directed against members of another culture, nationality, race... This negative trend can not be reversed immediately, but we can limit it in the near future through education. This concerns in particular the professional training of social workers, social educators and teachers, especially now due to migration of crisis in the EU. They should, during their studies, acquire competencies that would later in practice allow to influence their clients / students, so that they have respect for a man to respect his human rights without distinction of any kind. The authors therefore considered that the inclusion of human rights issues into the curricula of universities, particularly in helping professions as a prerequisite for prevention of antisocial phenomena.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0014432 $a pomáhající profese $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0014431 $a sociální pracovníci $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0067356 $a sociální pedagogové
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009901 $a pedagogové $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0010932 $a pregraduální příprava
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009949 $a odborné vzdělávání $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0076155 $a lidská práva $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009534 $a sociální etika $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0078840 $a prevence (sociální problémy) $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  700
  1-
  $7 hk_us_auth*0091139 $a Spálová, Lucia $4 aut
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 46-52
  910
   
  $a HKD002 $t rm