Počet záznamů: 1  

Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine

 1. SYS0042292
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170317101100.2
  008
   
  170201s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0091157 $a Gáborová, Gréta $4 aut
  245
  10
  $a Sociálno-patologické javy v súčasnej rodine = $b Socio-pathological phenomena in contemporary family / $c Gréta Gáborová
  246
  31
  $a Socio-pathological phenomena in contemporary family
  300
   
  $b 1 graf
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Príspevok sa zaoberá javmi, ktoré ohrozujú spoločnosť a sú pre ňu nebezpečné. Medzi faktory, ktoré takéto nežiaduce javy spôsobujú patrí vysoká nezamestnanosť, neplnenie funkcií v rodine, nedodržiavanie noriem, zdravotné problémy, zadlženosť. Dochádza k neplneniu rodičovských rolí, odchodu jedného rodiča za prácou do zahraničia, izolovanosti rodiny, odlišnému hodnotovému systému, stúpajúcej rozvodovosti. Dôsledkom sú javy, ku ktorým patrí záškoláctvo detí, krádež, poruchy správania, priestupky. Príspevok tiež poukazuje na činnosť sociálneho pracovníka s rodinou, ktorá sa dopúšťa sociálno-patologických javov.
  520
  3-
  $a The contribution deals with phenomena that threaten the society and are dangerous. Among the factors that such phenomena are causing high unemployment, failure to include unwanted features in the family, failure to comply with the standards, health problems, debt. There is a failure of parental roles, leaving one parent working abroad, isolation, an ad valorem system, rising divorce rate distinct families. The result are phenomena which include truancy, theft, behavioural disorders, children's transgressions. Post also refers to the activity of the social worker with a family that is committing the socio-pathological phenomena.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0067316 $a sociálně ohrožené rodiny $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009616 $a sociální deviace $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0012932 $a sociální problémy $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0015108 $a sociální práce s rodinou
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0073030 $a sanace rodiny $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 73-78
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1