Počet záznamů: 1  

Legislatívna neistota intervencií a aktivít s asistenciou psov v sociálnej práci - bariéra vs. výzva

 1. SYS0042495
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20170404124435.3
  008
   
  170401s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $9 18 $T . $7 hk_us_auth*m0351466
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0084938 $a Šoltésová, Denisa $4 aut
  245
  10
  $a Legislatívna neistota intervencií a aktivít s asistenciou psov v sociálnej práci - bariéra vs. výzva = $b Legislative uncertainty of canine assisted interventions and activities in social work - barrier vs. challenge / $c Denisa Šoltésová
  246
  31
  $a Legislative uncertainty of canine assisted interventions and activities in social work - barrier vs. challenge
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a V rizikovej spoločnosti, najmä na úrovni rizík konania jednotlivcov, sa intervencie a aktivity s asistenciou psov (IAAP) v súčasnosti na Slovensku realizujú najmä na báze dôvery. Aj napriek tomu, že sa tieto činnosti v praxi rozširujú, ich výkon nie je viazaný na žiadnu pevnú normatívnu základňu a systém sankcií. Vykonávané sú tak často v priestore neistoty pociťovanej hlavne v dôsledku nejasne vymedzených inštitúcií a noriem či "vyviazania" ako jednej z úrovní individualizácie, ako ju definoval Beck. V predchádzajúcich príspevkoch autorka ponúkla stručný popis vybraných charakteristík IAAP v slovenských podmienkach, vymedzila niektoré z faktorov ovplyvňujúcich tento stav (napr. nejednotnú terminológiu, minimálne možnosti vzdelávania, absenciu jednotných štandardov vzdelávania i praxe a ďalšie) a identifikovala viaceré stimuly prispievajúce k ich profesionalizácii v sociálnej práci. Cieľom aktuálneho príspevku je reflektovať súvislosti existujúceho právneho prostredia na praktický výkon týchto činností v sociálnej práci, vzhľadom k tomu, že vývin v predmetnej oblasti nie je priamo úmerný k legislatívnemu ukotveniu.
  520
  3-
  $a In the risky society, especially on the level of risks of individual acting, canine assisted interventions and activities (CAIA) are currently implemented mainly on the base of trust in Slovakia. Despite the fact that these activities are expanding in practice, their performance is not linked to any solid normative base and a system of sanctions. They are often performed in the space of uncertainty perceived mainly as a result of vaguely defined institutions and norms or "untying" as one of the levels of individualization, as it is defined by Beck. In previous contributions author offers a brief description of selected characteristics of CAIA in the Slovak conditions, she defined some of the factors affecting this state (eg. inconsistent terminology, minimum educational opportunities, lack of uniform standards of education and practice, and more) and identified a number of incentives that contribute to their professionalisation in social work. The aim of the current paper is to reflect the existing legal environment for the practical implementation of these activities in social work, due to the fact that development in this area is not directly proportional to the legislative anchoring.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0214685 $a sociální práce $z Slovensko $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0080628 $a sociální terapie $2 czenas $z Slovensko
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0036731 $a canisterapie $2 czenas $z Slovensko
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0036731 $a canisterapie $2 czenas $z Česko
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0036731 $a canisterapie $2 czenas $x právní aspekty
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0039931 $t Sociální práce v nejisté době $b Vydání první $d Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 $h 465 stran $z 978-80-7435-647-6 $7 m2am $g S. 438-445
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1