Počet záznamů: 1  

Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov

 1. SYS0044128
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20171121145758.8
  008
   
  171101s2016----xr-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351569
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0086112 $a Cabanová, Mariana $4 aut
  245
  10
  $a Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov / $c Mariana Cabanová
  300
   
  $b 1 tabulka
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Problematika pedagogického diagnostikovania žiaka je v súčasnosti v edukačnej realite vysoko aktuálnou témou. Inkluzívny trend vzdelávania a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školách hlavného vzdelávacieho prúdu kladie aj zvýšené požiadavky na diagnostikovanie žiakov. Na základe realizovaných výskumov sa javí, že nielen vedomosti sú dôležité. Viacerí autori zdôrazňujú postoje učiteľov ako rozhodujúcu zložkou pri zabezpečovaní úspešného začlenenia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. V teoretickej štúdii autorka venuje pozornosť výskumom zameraným na zisťovanie postojov k inkluzívnemu vzdelávaniu u študentov učiteľstva a učiteľov základných škôl. Poukazuje na dôležitosť rozvoja proinkluzívnych postojov u učiteľov v pregraduálnej príprave a aj v kontinuálnom vzdelávaní.
  520
  3-
  $a The issue of pedagogical diagnosing of the pupil is currently in the educational reality a highly topical issue. Trend of inclusive education and education of pupils with special educational needs in mainstream schools education is also placed increased demands for diagnosing pupils. Based on the research conducted, it appears that not only the knowledge is important. Several authors emphasize the attitudes of teachers as a critical component in ensuring the successful inclusion of pupils with special educational needs. In the theoretical study author pays attention to research to explore attitudes towards inclusive education with student teachers and primary school teachers. It highlights the importance of developing inclusive attitudes among pre-service teachers and also in continuous education.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0024457 $a integrovaná výchova a vzdělávání $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0016925 $a speciálněpedagogická diagnostika $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0076854 $a speciální vzdělávací potřeby $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0075245 $a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009391 $a učitelé $x názory a postoje $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0009919 $a pedagogický výzkum $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041841 $t Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 $b Vydání první $d Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 $h 128 s. $z 978-80-7464-862-5 $7 m2am $g S. 31-43
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1