Počet záznamů: 1  

Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. SYS0044379
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20171201143038.1
  008
   
  171101s2016----xr-||||||||||-10|-0-pol-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a pol $b eng
  072
   
  $2 Konspekt $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob $9 22 $T . $7 hk_us_auth*m0351569
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0093313 $a Król-Gierat, Werona $4 aut
  245
  10
  $a Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / $c Werona Król-Gierat
  300
   
  $b 2 tabulka
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nc $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Ocenianie szkolne nieodłącznie towarzyszy procesowi dydaktyczno-wycbowawczemu. Ewaluacja postępów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w obszarze nauki języka obcego na etapie wczesnoszkolnym pełni wielorakie funkcje, jednak zawsze powinna być ukierunkowana na możliwie najpełniejsze wspieranie rozwoju dziecka w zakresie indywidualnych potrzeb rozwójowo-edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ma praw do rzetelniej i konstruktywnej oceny, która z jednej strony da mu obiektywną informację zwrotną dotyczącą postępów językowych, a z drugiej przyczyni się do wzrostu motywacji do nauki języka obcego poprzez mobilizację do przezwyciężania napotykanych trudności. W mniejszym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych założeń oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie nauczania języka obcego nowożytnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wstęp teoretyczny został wzbogacony o przykłady dostosowań sposobów oceniania konkretnych przypadków uczniów ze SPE zebranych na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, tj. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).
  520
  3-
  $a School assessment is inherent in the instructional-educational process. The evaluation of the progress made by children with Special Educational Needs (SEN) when learning a foreign language at the lower-primary level plays multiple roles, but it should always be directed at supporting pupils' development with regard to their individual needs and psycho-physical capabilities. A pupil with a certificate of the need for special education, or an assessment issued by a psychological-pedagogical counselling centre, has the right to reliable and constructive continuos appraisal, which can give him/her objective feedback, and also boost his/her motivation to overcome encountered difficulties. The present paper discusses the main principles of the lower-primary assessment of children with Special Educational Needs when learning a foreign language. The theoretical introduction has been enriched with several examples of adjustments to the methods of assessing children with SEN compiled from school documentation, in particular from individual educational-therapeutic programmes.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0076854 $a speciální vzdělávací potřeby $2 czenas
  650
  04
  $7 hk_us_auth*0075245 $a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0089417 $a podpůrná opatření (vzdělávání) $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0230721 $a jazyková výuka $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0008545 $a základní školy $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041841 $t Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 $b Vydání první $d Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 $h 128 s. $z 978-80-7464-862-5 $7 m2am $g S. 109-117
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1