Počet záznamů: 1  

Kryonika a idea nesmrteľnosti

 1. SYS0050132
  LBL
   
  00000naa-a22^^^^^7i-4500
  003
   
  CZ-HkUHK
  005
   
  20190412144625.9
  008
   
  190401s2015----xo-||||||||||-10|-0-slo-d
  040
   
  $a HKD002 $b cze $e rda
  041
  0-
  $a slo $b eng
  072
   
  $a 14 $x Filozofické systémy a hlediska $9 5 $2 Konspekt $T . $7 hk_us_auth*m0351129
  100
  1-
  $7 hk_us_auth*0097438 $a Reiser, Michal $4 aut
  245
  10
  $a Kryonika a idea nesmrteľnosti = $b Cryonics and idea of immortality / $c Michal Reiser
  246
  31
  $a Cryonics and idea of immortality
  336
   
  $a text $b txt $2 rdacontent
  337
   
  $a bez média $b n $2 rdamedia
  338
   
  $a svazek $b nz $2 rdacarrier
  520
  3-
  $a Konferenčný príspevok sa zaoberá kryonikou - vedou, ktorá sa nachádza na pomedzí vedeckej fantastiky a reálnej možnosti posunúť hranicu smrti do neurčita, a jej hlavnou myšlienkou, na ktorej stojí, a tou je paradoxné riešenie vyrovnávania sa s vedomím ľudskej/vlastnej smrteľnosti. Namiesto úsilia predĺžiť svoj život, napríklad snahou o lepší a zdravší životný štandard (v súčasnej západnej spoločnosti populárna vlna BIO, RAW potravín, výživových doplnkov, športových aktivit a pod.), sa jedinec siahajúci po kryonickom riešení uchyľuje k paradoxnému spôsobu, pri ktorom, aby sa smrti vyhol, ju dobrovoľne prijíma. Cieľom príspevku je snaha komparovať reflexie samotnej existencie kryoniky (a taktiež reflexie uvedomenia si eventuálnej nemožnosti reanimácie ľudskej bytosti a informačno-teoretickej smrti) v širokom spektre sfér ľudského bytia a pôsobenia.
  520
  3-
  $a This contribution to the conference deals with cryonics - a science at the border area of science fiction and actual possibility of shifting the boundaries of death indefinitely, with a rather paradoxical way of coping with the awareness of human/one's own mortality as its main idea. Instead of efforts to prolong one's life by striving to achieve a better and healthier standard of living (the trend of consuming bio food, raw food diet, dietary supplements, sports activities etc. that have become so popular in current Western society), individuals taking refuge in the cryonic solution resort to a paradoxical way of escaping death - by accepting it voluntarily. This paper attempts to compare reflections on the very existence of cryonics (and reflections on realising the possible impossibility of reanimating the human person and information-theoretic death) in a broad spectrum of human existence and activities.
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0097439 $a hibernace $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0019808 $a nesmrtelnost $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*m0275089 $a smrt $2 czenas
  650
  07
  $7 hk_us_auth*0010066 $a strach ze smrti $2 czenas
  655
  -4
  $7 hk_us_auth*0008276 $a články ze sborníku
  773
  0-
  $w hk_us_cat*0041752 $t Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov $b Vydanie prvé $d V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, 2015 $h 251 s. $z 978-80-558-0849-9 $7 m2am $g S. 67-72
  910
   
  $a HKD002 $t rm
Počet záznamů: 1