Počet záznamů: 1  

Proč beru drogy

  1. Proč beru drogy [elektronický zdroj] : (kasuistika) / Martina Janoušková .
    In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
    článek

    článek

Počet záznamů: 1