Počet záznamů: 1  

Chromatography in chemical education - a technical method in school and laboratory

  1. Lorke, Julia

    Chromatography in chemical education - a technical method in school and laboratory / Julia Lorke, Katrin Sommer.
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- s. 41-44 : 1 graf, 1 obr.
    I. Sommer, Katrin


    vyučování chemie * analytická chemie * chemické pokusy * chromatografie * střední školy * články ze sborníku