Počet záznamů: 1  

Ekonomická efektívnosť platenia dane z pridanej hodnoty z hľadiska podnikateľských subjektov

  1. Sopková, Eva

    Ekonomická efektívnosť platenia dane z pridanej hodnoty z hľadiska podnikateľských subjektov = The impact of value added-tax : to financial management of enterprises / Eva Sopková.
    In: Hradecké ekonomické dny 2009. -- Vyd. 1.. -- 163 s.. -- 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- s. 142-147 : 2 tab.

    daně * daň z přidané hodnoty * malé a střední podniky * Slovensko * země Evropské unie * články ze sborníku
Počet záznamů: 1