Počet záznamů: 1  

Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi

  1. Vanková, Katarína

    Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi / Katarína Vanková.
    In: Rizika sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 566 s.. -- 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- Texty k sociální práci. -- s. 156-165.

    sociální pracovníci - etické a morální aspekty * prevence * sociální pracovník a klient * články ze sborníku
Počet záznamů: 1