Počet záznamů: 1  

Opožděný vývoj řečových schopností a syndrom vývojové dysfázie – program dlouhodobé terapeutické intervence

  1. Neubauer, Karel, 1963-

    Opožděný vývoj řečových schopností a syndrom vývojové dysfázie – program dlouhodobé terapeutické intervence = The delay of development speech ability and syndrome of developmental dysphasia - programme long - term therapeutic intervention / Karel Neubauer, Iveta Vaňková, Andrea Nohejlová. -- 3 grafy.
    In: Komunikace a handicap. -- Komunikace a handicap II. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 1 CD (229 s.). -- 978-80-7435-386-4 (brož.). -- S. 165-172.
    I. Vaňková, Iveta II. Nohejlová, Andrea


    poruchy řeči * děti s vadami řeči * terapie * logopedie * logopedická péče * výzkum - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1