Počet záznamů: 1  

Štandardizácia výskumného nástroja pre monitoring nenávistných a krajne pravicovo orientovaných postojov v súčasnej slovenskej spoločnosti

  1. Patyi, Peter

    Štandardizácia výskumného nástroja pre monitoring nenávistných a krajne pravicovo orientovaných postojov v súčasnej slovenskej spoločnosti = Standardization of research tool for the monitoring of misanthropy and rightwing extremist attitudes in conterporary Slovak society / Peter Patyi. -- 1 schéma, 2 tabulky. -- Chyba v názvu článku.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 724 s.. -- 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- Texty k sociální práci. -- S. 526-536.

    pravicový extremismus * xenofobie * nenávistné projevy * společnost - Slovensko * výzkum - Slovensko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1