Počet záznamů: 1  

Vplyv rodiny na hodnotovú orientáciu mládeže (so zameraním na manželstvo, rodičovstvo a reprodukčné správanie)

  1. Lešková, Lýdia, 1966-

    Vplyv rodiny na hodnotovú orientáciu mládeže (so zameraním na manželstvo, rodičovstvo a reprodukčné správanie) = Family influance at value's orientation of young people. (Special focus to marriedge, parenthood, and reproductive behavior) / Lýdia Lešková. -- 9 tabulek. -- Chyba v názvu článku.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 724 s.. -- 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- Texty k sociální práci. -- S. 537-544.

    rodina * hodnoty * hodnotová orientace * manželství * rodičovství * mládež - názory a postoje * vysokoškolští studenti - názory a postoje * výzkum - Slovensko - 2012-2013 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1