Počet záznamů: 1  

Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine

  1. Šolcová, Jana

    Rómske dieťa v nerómskej náhradnej rodine = Roma child in alternative non- Roma families / Jana Šolcová. -- 2 grafy, 2 tabulky.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 724 s.. -- 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- Texty k sociální práci. -- S. 605-612.

    romské děti * identita * etnicita * náhradní rodinná péče * nevlastní rodina * sociální práce s rodinou * výzkum - Slovensko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1