Počet záznamů: 1  

Mateřská centra jako cesta ke zvyšování rodičovských kompetencí

  1. Peychlová, Kristýna

    Mateřská centra jako cesta ke zvyšování rodičovských kompetencí : opomíjená součást systému sociálních služeb? Analýza konceptu s využitím příkladu francouzských "zelených domů" = Mother centres as a way to enhancing parental competences : a neglected part of the social services system? An analysis of the concept using the example of the French "green houses" / Kristýna Peychlová.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 724 s.. -- 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- Texty k sociální práci. -- S. 643-650.

    mateřská centra - Česko * rodinná politika - Česko * rodinná politika - Francie * sociální služby - Česko * sociální služby - Francie * rodina a společnost * články ze sborníku
Počet záznamů: 1