Počet záznamů: 1  

Groteska a její aplikace v ruském dramatu a divadle

  1. Morávková, Alena, 1935-

    Groteska a její aplikace v ruském dramatu a divadle = The grotesque and its application in Russian drama and theatre / Alena Morávková. -- Abstrakt: Groteska, charakteristika termínu, historický vývoj grotesky, aplikace v různých uměleckých disciplínách, aplikace grotesky v ruském dramatu - konkrétně v Tarelkinově smrti Alexandra Suchovo-Kobylina, teoretici grotesky, groteska jako vůdčí dramatická forma v evropské dramatice 20. století.. -- Abstrakt: The term Grotesque and its development through history explained, its application in various branches of art, its actual application in "The Death of Tarelkin" by Alexander Suchovo-Kobylin.
    In: Dialog kultur VIII. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 402 stran. -- 978-80-7435-621-6. -- S. 276-284.

    grotesky * grotesky - dějiny * groteskno * literární žánry * ruské drama * články ze sborníku
Počet záznamů: 1