Počet záznamů: 1  

Chyby ve výslovnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce

  1. Konečný, Jakub, 1987-

    Chyby ve výslovnosti českých žáků středních škol v ruském jazyce = Errors in pronunciation of Czech secondary school pupils in Russian language / Jakub Konečný. -- Abstrakt: V příspěvku se zaměříme na představení typických a frekventovaných chyb českých žáků v ruském jazyce. Analyzovaný jazykový materiál byl získán v průběhu fonetického testování žáků středních škol. Na chyby ve výslovnosti bude nahlíženo z hlediska jejich charakteru a z hlediska roviny zvukové stránky jazyka, pozornost bude věnována také posouzení jejich vzniku.. -- Abstrakt: In this paper we will focus on the introduction of typical and frequent errors made by Czech pupils in the Russian language. The analyzed language material was obtained during a phonetic testing of secondary school pupils. Errors in pronunciation will be considered in terms of their nature and in terms of the phonological system; attention will be also paid to the assessment of their origin.
    In: Dialog kultur VIII. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 402 stran. -- 978-80-7435-621-6. -- S. 368-373.

    výslovnost * jazykové chyby * fonetika * fonologie * ruština - studium a výuka * střední školy - Česko * výzkum - Česko - 2014 * články ze sborníku
Počet záznamů: 1