Počet záznamů: 1  

História, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa

  1. História, súčasnosť a perspektívy slovenskej sociálnej pedagogiky, v kontexte spolupráce s českou sociálnou pedagogikou, s osbitným zretel'om na osobnosť profesora Blahoslava Krausa = Histori, present and perspectives of Slovak's social pedagogy in cooperation with Czech's social pedagogy with focus on personality of professor Blahoslav Kraus / Jolana Hroncová. -- Chyby v názvu článku. -- Abstrakt: Slovenská i česká sociálna pedagogika majú približne rovnakú históriu a ich základy boli položené ešte pred rokom 1989. Slovenská sociálna pedagogika sa však od jej vzniku v 70-tych rokoch 20. storočia začala rozvíjať v inštitucionálnej rovine na pôde Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV, v čom bola v porovnaní s českou sociálnou pedagogikou v určitej výhode. Je nesporné, že pedagógovia participujúci na rozvoji sociálnej pedagogiky v Čechách i na Slovensku navzájom od jej vzniku úzko spolupracovali. Medzi českých pedagógov, ktorí úzko spolupracovali so slovenskými sociálnymi pedagógmi nesporne patrili profesori Milan Přadka a Blahoslav Kraus.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 11-23.

    sociální pedagogika - dějiny - 19.-21. století * sociální pedagogika - Slovensko - 20.-21. století * sociální pedagogika - Česko - 20.-21. století * sociální pedagogové - Slovensko - 20.-21. století * sociální pedagožky - Slovensko - 20.-21. století * sociální pedagogové - Česko - 20.-21. století * články ze sborníku
Počet záznamů: 1