Počet záznamů: 1  

Sociální pedagog v naději

  1. Kubíčková, Hana

    Sociální pedagog v naději = Social pedagogue in hope / Hana Kubíčková, Věra Filipi. -- 1 tabulka. -- Abstrakt: Následující článek se věnuje nadějím, perspektivám, ale i deziluzím sociálního pedagoga na jeho cestě za profesním uplatněním. Autorky v příspěvku poukazují jednak na proces pregraduální přípravy sociálních pedagogů, na možnosti jejich uplatnění na trhu práce, ale především v návaznosti na dvě zmíněné oblasti, upozorňují na odborný přínos sociálního pedagoga v otázkách prevence i terapie sociálně nežádoucích jevů.. -- Abstrakt: This paper is devoted to hopes, perspectives, but also disillusionments social pedagogue in his quest for professional application. In their article, the authors discuss the process of educating of social pedagogues, the possibilities of the labour market, but especially in connection with the two mentioned areas, the authors highlight the professional benefit of social pedagogue in terms of prevention and therapy of socially undesirable phenomenon.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.) Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- S. 113-122.
    I. Filipi, Věra


    sociální pedagogové * profesní kompetence * profesní uplatnění * odborné vzdělávání * trh práce - Česko * články ze sborníku
Počet záznamů: 1