Počet záznamů: 1  

Silové pole mezi sociální pedagogikou a sociální prací

  1. Sýkora, Petr

    Silové pole mezi sociální pedagogikou a sociální prací = Force field between social pedagogy and social work / Petr Sýkora. -- 1 schéma. -- Abstrakt: Teoretický rámec příspěvku nalézá některé body, či oblasti, v poli mezi sociální pedagogikou a sociální prací, kde se tyto dvě disciplíny prolínají, ale také doplňují. První oblastí, kterou vymezuje jako objekt interdisciplinárního působení je sociálně výchovná práce. Ukazuje na ní spojnici mezi pedagogickými disciplínami a sociální prací. Tato spojnice je v tezi při nalezení vztahu pojímána zejména ideově a obecně. Konkrétněji je zájem a prostor obou oborů pojmenován v druhé oblasti, kterou je celé spektrum působení prevence rizikového chování.. -- Abstrakt: Theoretical framework of the paper finds some points, or areas, in the field between social pedagogy and social work where these two disciplines intersect but also complement each other. The first area which is delimited as an object of interdisciplinary effect is socio-educational work. Connecting line between pedagogical disciplines and social work is shown here. This connecting line is in the thesis approached, above all, ideologically and generally when the relation is found. The interest and space of both disciplines are named more specifically in the second area which is the whole spectrum of impact of risk behaviour prevention.
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 395 s.. -- 978-80-7435-407-6 (brož.). -- S. 128-137.

    sociální pedagogika - mezioborový kontext * sociální práce - mezioborový kontext * osobnostní a sociální výchova * prevence (sociální problémy) * články ze sborníku
Počet záznamů: 1